VP-Hobe bouwt schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw

Terug

VP-Hobe bouwt grote faciliteit voor productie van groene energie en mineralen

VP-Hobe, gevestigd in America(L) en Luyksgestel(NB), mag begin februari starten met de bouw van de fabriek, waarbij behoud en terugwinning van mineralen centraal staat. Een schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw.

Na jaren voorbereiding en een positieve uitspraak van de Raad van State in oktober 2020, kan in februari definitief het startschot gegeven worden voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen.

100% kringlooplandbouw
Met deze installatie kan maar liefst 250.000 ton varkensmest verwerkt worden. Hiermee wordt groen gas voor 3.000 huishoudens geproduceerd en worden schaarse grondstoffen teruggewonnen: 100% kringlooplandbouw dus. Het is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de regio!

“Dit is hét schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw. Een unieke kans voor de regio en de agrariërs”, aldus Arjan Bonthuis, varkenshouder en voorzitter van LTO Noord.

Techniek
De technieken worden door VP-Hobe zelf ontwikkeld, gebouwd en in bedrijf gesteld. De focus ligt op een stabiel verwerkingsproces, waarbij behoud en terugwinning van mineralen centraal staat. En er geen nadelige emissies zijn naar water, lucht en bodem.

VP-Hobe verbetert de business case voor de duurzame productie van hernieuwbare mineralen significant en draagt daarmee bij aan de kringlooplandbouw. Dit helpt de intensieve landbouw om significante stappen te zetten ten aanzien van de stikstofemissie.

Start bouw
Inmiddels is er al een start gemaakt met de bouwvoorbereidingen. In februari gaat de schop de grond in voor de daadwerkelijke bouw. Naar verwachting zal de installatie in mei 2022 operationeel zijn.

Twence: duurzame partner voor grondstoffen en energie
In onze samenleving produceren we veel afval. Afval waar bij Twence iets mee gedaan kan worden. Zij zijn namelijk een afvalverwerker met een duurzame missie: al het afval en biomassa willen wij opnieuw de kringloop in brengen door er waardevolle grondstoffen en energie van te maken. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie en een duurzame samenleving.

Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend

VP-Hobe bouwt schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw
1 februari 2021

VP-Hobe bouwt schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw

VP-Hobe bouwt grote faciliteit voor productie van groene energie en mineralen VP-Hobe, gevestigd in America(L) en Luyksgestel(NB), mag begin februari starten met de bouw van…

Lees meer
Innovatieproject VP-Hobe en STORG BVBA
7 december 2020

Innovatieproject VP-Hobe en STORG BVBA

Crossroads2 Innovatieproject VP-Hobe staat aan de oorsprong van verschillende innovatieve technieken om mineralen terug te winnen. Sinds de oprichting is er al meer dan 3.000.000…

Lees meer
Melkveehouder uit Knegsel ontwikkelt reukloze mestkorrels van de eigen koe
17 april 2019

Melkveehouder uit Knegsel ontwikkelt reukloze mestkorrels van de eigen koe

Melkveehouder Jos Seuntiëns uit Knegsel werkte jarenlang aan een systeem dat de mest van zijn eigen koeien omzet in geurloze mestkorrels voor consument en hovenier….

Lees meer
Meer nieuws