VP-Hobe onderdeel van innovatie

Terug

In een schone, duurzame samenleving is er geen mestoverschot meer. Of zullen we er tenminste kostbare mineralen uit winnen. Met een innovatieve proefinstallatie wil het bedrijf Storg uit het Belgisch-Limburgse Bree aantonen dat ammoniak uit restfracties kan gehaald worden om er nieuwe producten van te maken.

Storg heeft een biogasinstallatie waarmee hernieuwbare energie wordt opgewekt. Het restproduct dat overblijft na vergisting van mest voor biogasproductie, heet digestaat. VP-Hobe uit het Noord-Limburgse America ontwikkelde voor Storg een digestaatverwerker, die draait op de warmte uit de biogasinstallatie. Om de mestverwerking rendabel te maken, werkt het bedrijf ook aan de terugwinning van kostbare mineralen zoals fosfaat, stikstof en kalium. Op de planning staat nu de bouw van een unit om ammoniak terug te winnen. De ammoniak zal worden ingezet in de aardappelteelt, die erg gebaat is bij deze vorm van stikstof.

Met de financiële steun van het CrossRoads2-project wil Storg nu een pilotunit bouwen die moet bewijzen dat het systeem werkt. In een volgende stap moet de ammoniak nog geconcentreerder worden, waardoor het kan gebruikt worden als reinigingsmiddel voor uitlaten van vrachtwagens. Het uiteindelijke doel is om de mineralen die veelvoudig in mest voorkomen, terug te winnen en te brengen naar de plaatsen in de wereld waar ze die het meeste nodig hebben.

CrossRoads2 is een subsidieproject dat Belgisch-Limburgse mkb-ers ondersteunt met grensoverschrijdende, innovatieve en technisch haalbare ideeën. In Belgisch-Limburg zijn er 16 mkb-ers bij het project betrokken, goed voor een subsidiebedrag van 807.701 euro.

Bron: WijLimburg

VP-Hobe (America) onderdeel van innovatie om uitlaten te reinigen met restanten van mest

VP-Hobe bouwt schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw
1 februari 2021

VP-Hobe bouwt schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw

VP-Hobe bouwt grote faciliteit voor productie van groene energie en mineralen VP-Hobe, gevestigd in America(L) en Luyksgestel(NB), mag begin februari starten met de bouw van…

Lees meer
Innovatieproject VP-Hobe en STORG BVBA
7 december 2020

Innovatieproject VP-Hobe en STORG BVBA

Crossroads2 Innovatieproject VP-Hobe staat aan de oorsprong van verschillende innovatieve technieken om mineralen terug te winnen. Sinds de oprichting is er al meer dan 3.000.000…

Lees meer
VP-Hobe onderdeel van innovatie
11 januari 2018

VP-Hobe onderdeel van innovatie

In een schone, duurzame samenleving is er geen mestoverschot meer. Of zullen we er tenminste kostbare mineralen uit winnen. Met een innovatieve proefinstallatie wil het…

Lees meer
Meer nieuws